• position
    3rd Goalkeeper
  • Senegal
  • size
    196 cm
  • weight
    80 kg
  • birthday
reusch

History

3rd Goalkeeper from 2016-12-01 until 2017-01-16 at Bologna FC 1909

2nd Goalkeeper from 2019-02-24 until 2019-08-18 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2018-12-16 until 2019-02-23 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2018-09-02 until 2018-12-15 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2018-06-19 until 2018-09-01 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2018-04-21 until 2018-06-18 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2017-11-19 until 2018-04-20 at S.P.A.L.

2nd Goalkeeper from 2017-08-20 until 2017-11-18 at S.P.A.L.

3rd Goalkeeper from 2018-06-14 until 2018-07-15 at Senegal

3rd Goalkeeper from 2018-06-14 until 2018-07-15 at Senegal

3rd Goalkeeper from 2019-12-14 until now at Dijon FCO

3rd Goalkeeper from 2019-10-19 until 2020-01-11 at Dijon FCO

3rd Goalkeeper from 2019-09-14 until 2019-11-22 at Dijon FCO